Παράταση εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2024-25

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ.6/29294/Δ1/20-03-2024, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2024-2025, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου περιλαμβάνει:

                                                     Παρασκευή 22-3-2024

             8.15 – 9.40 :. Οι Εκπαιδευτικοί μαζί με τους/τις μαθητές/τριες τους, θα υλοποιήσουν  στις τάξεις τους, δραστηριότητες σχετικές με την επέτειο της ημέρας. Το ολοήμερο πρόγραμμα καθώς και η πρωινή ζώνη, δε θα λειτουργήσουν.

       11.30 : Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, επί της οδού Κύπρου. Τα σχολεία  μας εκπροσωπούνται από τους μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων και συνοδεύονται από Εκπαιδευτικούς των σχολείων.   Όσοι γονείς επιθυμούν, μπορούν να παραλάβουν τους/τις μαθητές/τριες από το Ηρώο, εφόσον ενημερώσουν τους συνοδούς Εκπαιδευτικούς. Οι υπόλοιποι μαθητές/ τριες θα επιστρέψουν στο σχολείο και θα αποχωρήσουν  στις 12.15 περίπου.

      Δευτέρα 25-3-2024

10.30 : Δοξολογία στον  ιερό ναό  Αγίας Σκέπης Παπάγου. Οι Σημαιοφόροι και οι Παραστάτες, θα έρθουν στον ναό όπου θα τους περιμένει ο συνοδός Εκπαιδευτικός.

10.45: Οι μαθητές που παρελαύνουν,  συγκεντρώνονται στο σχολείο και συνοδεύονται από Εκπαιδευτικούς στον χώρο της παρέλασης.

11.45:  Παρέλαση  στην οδό Εθνικής Αμύνης και παραλαβή των μαθητών/τριών από το σημείο που τελειώνει η παρέλαση, στο ύψος του βενζινάδικου.

Τα σχολεία μας εκπροσωπούν:

Το 2ο  Δημοτικό Σχολείο : οι  μαθητές των Ε΄- Στ΄ τάξεων

Το 3ο  Δημοτικό Σχολείο:  οι μαθητές των Δ΄- Ε΄- Στ΄ τάξεων

                                                                                                                             Από τη Διεύθυνση

Ενημέρωση λειτουργίας Γ’ – Δ’ τάξεις

Αγαπητοί γονείς,

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, την Τρίτη 26 Μαρτίου προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 που διδάσκουν στις Γ ΄και Δ΄ Τάξεις των Σχολικών Μονάδων ΣΕ ΠΕ70 Β΄ Αθήνας, για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα (8.00-14.000, με θέμα:

«Προσεγγίσεις διδακτικές και παιδαγωγικές για τις Γ ΄και Δ΄ Δημοτικού – Η Διαθεματικότητα με το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής»

Η πρόσκληση γίνεται από τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης 12ης θέσης, κ. Αγγελική Μπαστέα  σύμφωνα με το Π.Δ. 79/ΦΕΚ 109/τ. Α΄/01-08-2017, άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, Ν. 4559/2018/ ΦΕΚ 142/τ. Α΄ (Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο ανά τάξη, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις).

Λόγω των παραπάνω, τα τμήματα των Γ΄ και Δ΄  τάξεων δε θα λειτουργήσουν την Τρίτη 26 Μαρτίου.

                                                                                                  Με εκτίμηση

Πηνελόπη Κωστόγιαννη

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από:

1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Ποιους μαθητές αφορά; 

Στην Α’  τάξη του Δημοτικού εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι εγγραφές θα γίνονται στο σχολείο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 9:30


Τα όρια της σχολικής περιφερείας του Σχολείου μας άλλαξαν, για τις εγγραφές του σχολικού έτους 2024-2025 με απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας (η απόφαση)

Νέα όρια

ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΡΣΗ – ΑΘ.ΚΑΡΑΛΗ – Γ.ΚΑΡΝΑΒΙΑ – Β.ΛΑΣΚΟΥ – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ – ΤΑΫΓΕΤΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΥΜΗΤΤΟΥ – ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ – ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ -ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Χάρτης ορίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Σχ.Έτους 2024-2025


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.ΘA. «Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης τα οποία πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια στην αίτηση εγγραφής . 

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ) σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.A. Βρείτε το έντυπο εδώ

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες – Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142).

Μπορείτε να προσκομίσετε ένα από τα παρακάτω:

  • Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έντυπο Ε1 του οικονομικού έτους για τα οποία ζητάται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ
  • Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου
  • Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου

Από τα αποδεικτά αυτά στο Σχολείο παραμένει το τμήμα του εγγράφου που φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας χωρίς κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου: για την εγγραφή στο Δημοτικό.

ζ. Προαιρετικό – Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα
Θα βρείτε το έντυπο εδώ

STEM TO STEΑM

Πρώτη φάση του προγράμματος Erasmus+ για το σχολείο μας!

Το διάστημα 14-21 Ιανουαρίου 2024, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Νίκος Λινοξυλάκης και Κώστας Λουκέρης, δάσκαλοι στα δύο τμήματα της ΣΤ΄ τάξης, πραγματοποίησαν επιμορφωτική-εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βαρκελώνη της Καταλονίας, στην Ισπανία. Η επίσκεψη αυτή είναι το πρώτο μέρος προγράμματος Erasmus+ “Αναλαμβάνουμε δράση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού βιώσιμου σχολείου” με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA122-SCH-000134380, στο οποίο συμμετέχει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου «Αλεκος Φασιανός» το σχολικό έτος 2023-2024 . Το πρόγραμμα αφορά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε μια θεματολογία αιχμής για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά τεκταινόμενα.

Θέμα την εβδομαδιαίας επιμόρφωσης ήταν “From STEM to STEAM Education: A New Learning Approach”. Τα αρχικά STEAM  αφορούν αντίστοιχα τις Φυσικές Επιστήμες (Science), την Τεχνολογία (Technology), τη Μηχανική (Engineering), τις Τέχνες (Art) και τα Μαθηματικά (Mathematics). Η μέθοδος διδασκαλίας STEAM είναι ένα διεπιστημονικό πλαίσιο, το οποίο φέρνει την πραγματικότητα στην τάξη. Συνδέει τα διδακτικά αντικείμενα αναδεικνύοντας τις μεταξύ τους σχέσεις και απελευθερώνει  τη δημιουργικότητα των παιδιών μετατρέποντας «το μάθημα» σε μια δημιουργική, ανακαλυπτική, συνεργατική και δυναμική διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, μαζί με άλλες δέκα εκπαιδευτικούς από τη Λιθουανία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία, συνέδεσαν στο σεμινάριο που παρακολούθησαν τη μέθοδο STEAM με τη μέθοδο «Μάθησης μέσω Σχεδίων Εργασίας» (PBL, Project-Based Learning), τη μέθοδο της «Σχεδιαστικής Λογικής» (Design Thinking) καθώς κι αυτή του «Έντεχνου Συλλογισμού» (Artful Thinking) .  

Ουσιαστικός επίσης στόχος του σεμιναρίου ήταν η εμπέδωση της σημασίας των «Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα», δηλαδή των Μαθησιακών Δεξιοτήτων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργατικότητα κι επικοινωνία), των Δεξιοτήτων Γραμματισμού (πληροφορικός /ψηφιακός γραμματισμός, γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας, τεχνολογικός γραμματισμός) και των Δεξιοτήτων Ζωής (ευελιξία, ηγεσία, πρωτοβουλία, παραγωγικότητα και κοινωνικές δεξιότητες).  

Οι εκπαιδευτικοί, τέλος, συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήρι στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Καταλονίας, ενώ επισκέφτηκαν τον πολυχώρο Makerspace, έναν χώρο συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, όπου τα μέλη της κοινότητας μα και επισκέπτες μπορούν να διδαχθούν πώς ή και να κατασκευάσουν  αντικείμενα, χρησιμοποιώντας εργαλεία και σύγχρονα μηχανήματα, να προβούν σε εφαρμογές ηλεκτρονικής κ.ά.  

Οι εκπαιδευτικοί μας γύρισαν γεμάτοι παραστάσεις και νέες ιδέες. Γύρισαν εμπνευσμένοι και πιο δυνατοί! Το πρόγραμμα συνεχίζεται! Θα σας κρατάμε ενήμερους/-ες!

Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα

Η ΣΤ τάξη συμμετείχε στο πρόγραμμα:” Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα” με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τα σημαντικά ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της εξοικονόμησης ενέργειας από την Community Energy River

Κοπή Βασιλόπιτας


Κοπή βασιλόπιτας στο Σχολείο μας, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, 12 βασιλόπιτες για τους μαθητές μας και δύο για τους Εκπαιδευτικούς. Για τον τυχερό ή την τυχερή, ένα όμορφο βιβλίο, δώρο για τους μαθητές και γούρια για τους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων, που τα φρόντισε όλα στην εντέλεια και τους γονείς που ανέλαβαν και έφτιαξαν τις υπέροχες νόστιμες βασιλόπιτες για τους/τις μαθητές/τριες όλων των τμημάτων. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία ! Και του χρόνου!

E twinning “La croisée de la Grèce et du Portugal aux Jeux Olympiques 2024”

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος E twinning “La croisée de la Grèce et du Portugal aux Jeux Olympiques 2024” (Το σταυροδρόμι Ελλάδας και Πορτογαλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024), το οποίο υλοποιεί η εκπαιδευτικός Γαλλικών του σχολείου μας, κ. Μπεγάκη με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και τους αντίστοιχους μαθητές του Πορτογαλικού σχολείου, παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία του λογότυπού μας, μέσω του παρακάτω συνδέσμου, επιλέγοντας μια από τις δημιουργίες των Ελλήνων και Πορτογάλων μαθητών/τριών. Μπορείτε να ψηφίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7CGMXgYKG6OMauHPHqbkLGyFy5uXDxtWOdBhb3sGvGvYfEA/viewform?fbclid=IwAR3B17E7-cL_0wQZIZl6fNKtx3ITSK41MdqOhF5WptpM9Qr75BIssvFXwtA