2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου

Μακεδονίας 2,  ΤΚ 15669                                                                           

Τηλ.: 210-6517450                                                                       

Fax: 210-6510144                                                                                                  
e-mail: mail@2dim-papag.att.sch.gr